امید توکلی

امید توکلی

اخبار 07 تیر 1400

آغاز عملیات طراحی و ساخت سازه

عملیات بتن ریزی و زیر ساخت سردخانه در حال حاضر در حال انجام می باشد.

بلاگ 27 مرداد 1393

انواع سردخانه بر اساس دمای کاری

سردخانه در دو دسته اصلی بالای صفر و زیر صفر تقسیم‌بندی می‌شود. عمده کاربرد سردخانه بالای صفر نگهداری میوه و دارو و لبنیات  و عمده کاربرد سردخانه زیر صفر در نگهداری گوشت و مرغ و ماهی است. دسته سومی که به منظور سردکردن سریع مواد غذایی کاربرد دارد تونل انجماد نامیده شود. چهارمین دسته سردخانه، برای نگهداری بستنی استفاده شده و سردخانه دو مرحله ای نامیده می‌شود.